OSSSC (Odisha Sub-Ordinate Staff Selection Commission ) ତରଫରୁ ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୋଟ୍ ୨,୮୯୫ ଟି ପଦବୀର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୱେବସାଇଟ ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।୧ – ପାଞ୍ଚୋଟି ବିଭାଗ କଣ କଣ ଏବଂ କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ପଦବୀର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ?

 • RI ( Revenue Inspector ) : ୫୫୯ ଟି ପଦବୀ
 • ARI (Assistant Revenue Inspector) : ୮୨୭ ଟି ପଦବୀ
 • Amin : ୬୮୬ ଟି ପଦବୀ
 • SFS (Statistical Field Surveyor) : ୩୨୫ ଟି ପଦବୀ
 • ICDS Supervisor : ୪୯୮ ଟି ପଦବୀ
  ୨ – ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ ?
 • ନା, ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଫର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେବ।
 • ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାର ସିଲାବସ୍ ସମାନ ରହିବ।
  ୩ – ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ କଣ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
 • RI : ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • ARI : +୨ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • Amin : +୨ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • SFS : +୨ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • ICDS Supervisor : ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
  ୪ – ଏହି ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୟସ ସୀମା କେତେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ?
 • RI : 01.01.2023 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ ରେ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ ୩୮ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • ARI : 01.01.2023 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ ରେ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ ୩୮ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • Amin : 01.01.2023 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ ରେ ୨୦ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ ୩୮ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • SFS : 01.01.2023 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ ରେ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ ୩୮ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
 • ICDS Supervisor : 01.01.2023 ସୁଦ୍ଧା ଅତିକମ୍ ରେ ୨୧ ବର୍ଷ ଏବଂ ଅତିବେଶୀରେ ୩୮ ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ
  ୫ – ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ କେବେ ଶେଷ ହେବ ?
 • Online Registration/Apply Start Date : 30.12.2023
 • Registration Last Date : 20.03.2024
 • Apply Last Date : 31.03.2024
  ୬ – ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ବେଳେ କଣ କଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ?
 • Valid Mobile Number
 • Valid Email Id
 • Passport size photo
 • Candidates Full Signature
 • Aadhar Card
 • 10th, +2, Bachelor Degree Qualification Certificate & Marksheet
  ୭ – ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ବେଳେ କେଉଁ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ?
 • ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେୟ ଛାଡ କରାଯାଇଛି।
  ୮ – ମାସିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ ?
 • RI : 35,400/- ରୁ 1,12,400/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 • ARI : 19,900/- ରୁ 63,200/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 • Amin : 18,000/- ରୁ 56,900/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 • SFS : 18,000/- ରୁ 56,900/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
 • ICDS Supervisor : 35,400/- ରୁ 1,12,400/- ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
  ୯ – ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଟି କଣ ?
 • Priliminary Exam
 • Main Exam
 • Practical Skill Test
  ୧୦ – ପରୀକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସହରରେ ହେବ ?
 • ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ଏବଂ ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ।
  ସୂଚନା :
  ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର Details Notification ଟିକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ।
  Apply Link👇
  https://www.osssc.gov.in/Public/OSSSC/Default.aspx

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *